Tag #musicalimprovisation

Muusikaline suhtlus

Muusikaline improvisatsioon on muusikateraapias laialdaselt kasutatav tehnika, mida rakendatakse eesmärgipäraselt nii individuaalsetes kui ka grupiteraapiates. On leitud, et muusikaline suhtlemine stimuleerib kommunikatsioonile omaseid suhtluskäitumisi nagu näiteks: Uurimused näitavad, et muusikaline suhtlus arendab laste arusaamist iseendast ja teistest ning sellel on…