Muusika on võti, mis loob muutust!

Tutvu pakutavate teenustega

Avasta muusikateraapia mitmekülgsed võimalused lastele, noortele ja täiskasvanutele!

♫♫

Võta minuga ühendust

Sobiva teenuse leidmisel palun täida vorm “Võta ühendust” ning selgita lühidalt pöördumise põhjust. See aitab mul mõista, kuidas saaksin Sind parimal viisil toetada.

♫♫♫

Oota minu tagasisidet

Vastan Sinu pöördumisele 2 tööpäeva jooksul ja pakun välja võimalused edukaks koostööks. Vajadusel esitan täiendavaid küsimusi.

Mis on muusikateraapia?

Muusikateraapia on maailmas laialt kasutatav teaduspõhine teraapiavorm, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse muusikalisi tegevusi süstemaatiliselt ja eesmärgipäraselt inimese füüsilise, psüühilise ja vaimse tervise säilitamiseks või parandamiseks või haiguste või häirete ennetamiseks.

Muusikateraapia on mitmekülgne lähenemine, mis sobib inimestele läbi kogu elukaare, alustades enneaegsetest vastsündinutest, jätkates laste, noorukite, täiskasvanute ja eakatega. Muusikateraapiat rakendatakse nii individuaalselt kui grupiviisiliselt töös vaimsete ja füüsiliste puuetega inimestega, eripedagoogikas, psüühikahäirete ravis, taastusravis, geriaatrias ja mitmetes teistes meditsiinivaldkondades, samuti rehabilitatsioonis, stressiga toimetuleku parandamisel, kriisiseisundite leevendamisel jms.

Muusikateraapias leiavad kasutust nii muusika kuulamisel kui ka aktiivsel musitseerimisel põhinevad tegevused, mis ei vaja eelnevaid muusikalisi teadmisi ega oskusi, sest on jõukohased eri vanuses ja võimekusega inimestele.

Muusikateraapia lastele

Muusikateraapia fookuses on lapse individuaalsed vajadused ja muusikalised kogemused, mis toetavad tema emotsionaalset heaolu ja erinevate oskuste arengut. Muusikalised tegevused pakuvad mitmekülgseid võimalusi neuroplastilisuse stimuleerimiseks, kuna aktiveerivad erinevaid ajupiirkondi ning soodustavad uute neuronitevaheliste ühendusteede loomist. Seda teadmist kasutatakse teraapias eesmärgistatud tegevustes, et arendada lapse emotsionaalset tasakaalu, kõne arengut, motoorseid ja sotsiaalseid oskusi ning kognitiivseid funktsioone (tähelepanu, mälu jm). Lapsele, kes ei saa või ei soovi end sõnaliselt väljendada (trauma, lein, kõnepuue, valikuline mutism vms), pakub muusikateraapia turvalist hinnanguvaba keskkonda, kus avastada uusi viise emotsioonide ja kogemuste jagamiseks ilma sõnalise surveta.

Muusikateraapia noortele

Noortele mõeldud muusikateraapia võib olla kasulik neile, kes soovivad saada emotsionaalset tuge ja abi stressi, ärevuse, depressiooni või muude emotsionaalsete väljakutsete korral. Teraapia pakub turvalist keskkonda, kus väljendada vabalt oma tundeid, mõtteid ja kogemusi ning õppida tõhusamat enesejuhtimist. Teraapiasse võib pöörduda noor, kes otsib tuge peresiseste muutuste või muude stressirohkete sündmustega toimetulekuks. Muusikateraapia sobib ka juhtudel, kus noor soovib parandada suhteid vanemate, sõprade või teiste oluliste inimestega ning õppida tervislikumaid suhtlusoskusi. Teraapias osalemiseks on oluline avatus muusikalisteks kogemusteks ja enesearenguks.

Muusikateraapia töötoad

Muusikateraapia töötoad on suunatud väikegruppidele ja meeskondadele lähtuvalt osalejate vajadustest ja eesmärkidest. Väikegrupi suurus (kuni 12 inimest) võimaldab osalejatel saada sügavamat ja personaalsemat toetust ning samas luua mitmekülgseid interaktsioone teiste grupiliikmetega. Töötuba on suurepärane võimalus jagada kogemusi teiste osalejatega ning inspireerida üksteist läbi muusika loova kasutamise. Töötuba sobib hästi grupile, kes soovib praktiseerida heasoovlikku enesehoidu, tugevdada inimestevahelist sidet ja kuuluvustunnet, arendada loovat mõtlemist ja paindlikkust väljakutsetega toimetulekuks. Samuti võib see olla hea formaat mõne olulise sündmuse erilisemaks muutmisel (nt tüdrukuteõhtu vms). Lisaks väljapakutud teemadele olen avatud erinevatele ettepanekutele ja koostööle.

Nõustamine

Paljud loovteraapia tudengid puutuvad õpingute ajal kokku erinevate väljakutsetega nagu nt sihtgrupi spetsiifika, isiklikud emotsionaalsed reaktsioonid, eetilised küsimused, õppekoormuse haldamine jne. Õppeprotsess hõlmab sageli järsku õppimiskõverat, mis tähendab, et paljusid asju tehakse esimest korda ja sellest tulenevalt on inimlik kogeda erinevaid tundeid nagu nt ärevus, segadus jne. Nõustamise eesmärk on pakkuda tuge tudengitele, kes seisavad silmitsi uudsete olukordade või ummikseisudega ning otsivad selgust ja võimalusi edasi liikumiseks. Nõustamisele on oodatud loovteraapia tudengid erinevatelt suundadelt (muusikateraapia, visuaalkunstiteraapia, tantsu- ja liikumisteraapia).

Hinnakiri

Hinnakiri kehtib alates 01.09.2023

Individuaalne muusikateraapia

60€

kuni 60min

75€

kuni 90min

Grupi muusikateraapia

25€

kuni 90min

Muusikateraapia töötuba

hind kokkuleppel

Muusikateraapia nõustamine

40€

kuni 45min

Teenus

Hind

Aeg

Individuaalne muusikateraapia

60 / 75 €

kuni 60 / 90 min

Grupi muusikateraapia

25 €

kuni 90 min

Muusikateraapia töötuba

hind kokkuleppel

aeg kokkuleppel

Nõustamine

40 €

kuni 45 min

Individuaalne muusikateraapia

60 / 75 €, kuni 60 / 90 min

Grupi muusikateraapia

25 €, kuni 90 min

Muusikateraapia töötuba

hind ja kestus kokkuleppel

Nõustamine

40 €, kuni 45 min

Oluline info lapsevanemale

Teraapiasse pöördumiseks piisab oma soovi teada andmisest. Kehtiva saatekirja ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu ei ole vajalik. Soovi korral on lapsevanemal võimalik taotleda teraapiatoetust KOV-lt või Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondilt.

Tasumine toimub kord kuus arve alusel.

Teraapia tühistamine

Mõistan, et ootamatud olukorrad võivad juhtuda. Kui sul on vaja tühistada kokkulepitud teraapiaseanss, palun tee seda esimesel võimalusel e-maili või SMS-i teel. Tühistatud seanss võib olla väärtuslik aeg mõne teise kliendi jaoks. Kui tühistad seansi vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega, rakendub 50% teraapiaseansi hinnast. Seansile mitte ilmumisel esitatakse arve täishinnale.

Parkimisinfo

Klientide tagasiside

Alustasime muusikateraapiaga pool aastat tagasi. Sagedus 2 korda nädalas. Pöördumise põhjuseks raske õnnetuse tagajärjel saadud ajukahjustus. Väikesele patsiendile meeldivad muusikateraapia tunnid kõige enam. Järjest enam läheb poiss tegevusega aina rohkem ja rohkem kaasa ning püüab kõiki ülesandeid täita nii palju kui hetkel suudab. Selle aja jooksul on tal paranenud jälgimine, asjade mõistmine. Juurde on tekkinud uusi häälikuid. Muusikateraapia on teiste teraapiavormide juures kindlasti suureks toeks.
Lapsevanem
Alex kohtus Kertuga siis, kui hakkas käima Käo Põhikoolis. Juba esimeste teraapia tundide järgselt nägin, kuidas selline meetod kõnetab ja mõjutab minu last. Oma erivajadusest tulenevalt on Alexil raske maailmaga suhestuda, kuid muusikateraapia on see imeline meetod, mille läbi saab ta ennast paremini väljendada ja tajuda oma võimekust. Muusikateraapia on toonud tema väikesesse maailma palju positiivseid emotsioone ja rõõmu. See oli ka mulle tohutu rõõm, kui ühel päeval sain ma kuulda oma kõnetu lapse lauluoskust, mille Kertu ja muusikateraapia temast välja võlusid. Kertu avas minu lapses selle imelise potentsiaali, mida nimetatakse musikaalsuseks ja mille üle saan ma nüüd emana uhkust tunda. Ja veel, mis oleks muusikateraapia ilma särava Kertuta. Kertu isiksus, positiivsus ja osav kontakti saavutamine lapsega loob tunde, et Alex on Kertu juures väga hoitud ja alati oodatud.
Merje Liiv
Lapsevanem
Muusikateraapia teenust soovisin Lenny jaoks kasutada juba sel põhjusel, et talle tohutult muusika meeldib. Lisaks olin varasemalt lugenud muusikateraapiast ja tunnetasin, et selline loov lähenemine on tema jaoks õige. Kuna Lenny on 2aastasest peale olnud mitte-verbaalne, siis muusika/tants on tema jaoks oluline eneseväljendusviis. Muusikateraapia sobib kindlasti enamikele inimestele ja julgen seda igaühele soovitada. Ja Kertu on tõeliselt imeline terapeut, kes leiab lapsega/noorega ruttu ühise keele ja sealt edasi on juba omavaheline sünergiline suhtlemine erihelistikes. Lenny olekust ja käitumisest on näha, et Kertu võtab teda kui võrdset ja sõpra, kellega on tore uusi lugusid muusika abil jutustada. See on suhtlus ja teineteise mõistmine. See on muusikateraapia.
Lapsevanem
Sain täna ka palju positiivset tagasisidet. Osalejad tõid välja, et väga meeldis loodud atmosfäär, mis tekitas turvalise ja avatud õhkkonna. Oli mõnus meeleolu, lõõgastav, rahustav meeleolu. Loodetavasti leiame võimalusi ka tulevikus uuesti kohtuda.
Audentese personalijuht