Kertu Rummel

muusikaterapeut tase 7, MSc

Helides muusikateraapia idee sündis mõttest pühenduda rohkem laste ja noorte heaolule, vaimsele ja füüsilisele tervisele. Seista hea selle eest, et vajalikud teenused oleksid nähtavad ja kättesaadavad, et vajalik abi jõuaks nende laste ja noorteni, kes seda kõige rohkem vajavad.

Muusikateraapia teed olen käinud juba ligi 10 aastat. Selle aja jooksul olen omandanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate eriala bakalaureuse ja magistrikraadi muusikateraapia suunal ning muusikaterapeut tase 7 kutse. Sekka erinevad enesetäiendamised ja koolitused lahenduskesksest lühiteraapiast, süsteemsest pereteraapiast, neuroloogilisest ja vibroakustilisest muusikateraapiast, teadveloleku praktikatest, traumateadlikust ja kiindumuspõhisest sekkumisest, helide tervendavast mõjust, eripedagoogikast, sensoorsest integratsioonist jne. Aga koolitustest suurimad õpetajad on olnud ikka need lapsed ja noored, kellega on olnud rõõm muusikas kohtuda.

Töötan psühhoterapeutilisel ja funktsionaalsel tasandil. Pikaajaline töökogemus on rehabilitatsioonimeeskonnas just erivajadustega lastega, kuid olen praktiseerinud ka psüühikahäiretega laste ja noortega kliinilises keskkonnas. Minu põhilised lähenemised on kliendikeskne ja lahenduskeskne lähenemine.

Muusikateraapia eelduseks pean usaldusliku suhte loomist lapse/noore ja tema perega. Vanemate aktiivne kaasamine teraapiaprotsessi on erilise väärtusega, kuna pakub lapsele täiendavat tuge ja toetust väljaspool teraapiaruumi. Kui fookuses on vanema ja lapse omavaheline suhe, kaasan vanemaid aktiivselt muusikateraapiasse ning pakun vajaduspõhist perenõustamist. Pikaajaline töökogemus lastega on näidanud, et teraapia saab olla väga tõhus ja jätkusuutlik koostöös perega.

Usun, et väga paljud psüühikahäired (ärevushäired, depressioon jm) on ennetatavad kui märgata piisavalt vara muutusi laste/noorte käitumises, meeleolus, suhetes, une- või toitumisharjumustes – sest just need võivad olla esimesed märgid, mis viitavad vaimse tervise probleemide algusele. Seepärast julgustan pöörduda teraapiasse igal ajal, kui on kahtlusi või midagi teeb muret. Teraapiasse pöördumiseks ei pea olema välja kujunenud häiret ega diagnoosi.

Kuulun Eesti Muusikateraapia Ühingusse ning olen olnud juhatuse liige aastatel 2019-2023. Lähtun Eesti Muusikateraapia Ühingu eetikanormidest.