Muusikaline suhtlus

Muusikaline improvisatsioon on muusikateraapias laialdaselt kasutatav tehnika, mida rakendatakse eesmärgipäraselt nii individuaalsetes kui ka grupiteraapiates.

On leitud, et muusikaline suhtlemine stimuleerib kommunikatsioonile omaseid suhtluskäitumisi nagu näiteks:

  • kuulamisoskust
  • jagatud tähelepanu
  • phises tegevuses osalemist
  • pilkkontakti loomist
  • oma korra ootamist ja
  • kordamööda tegutsemist

Uurimused näitavad, et muusikaline suhtlus arendab laste arusaamist iseendast ja teistest ning sellel on positiivne mõju laste vastupidavusele ja enesehinnangule.