Muusika paneb kuulama

Muusikal ja helidel on loomuomane võime köita meie tähelepanu ja panna meid kuulama.

Muusika kaasabil saab liikuda väljaspoolt sissepoole ja luua ühendust oma mõtete, tunnete ja kehaliste reaktsioonidega.

Muusika kuulamise ja pillimängu ajal tekkinud reaktsioonid on teraapia seisukohalt olulise tähtsusega, kuna annavad olulist teavet inimese sees toimuvate protsesside kohta.

Muusikateraapias kasutatakse neid reaktsioone terapeutiliste eesmärkide saavutamiseks.

Muusikaterapeut saab aidata kliendil muusika poolt üles kerkinud tunnetega ühendust saada, kogetut mõtestada ja teadvuse tasandile integreerida.